Wet aanpak schijnconstructies uitgebreid

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is op 1 juli 2015 in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat werknemers beter beschermd worden tegen onderbetaling en bonafide werkgevers beter worden gevrijwaard tegen oneerlijke concurrentie. Ook wordt met de wet de handhaving van het arbeidsrecht verbeterd. Vanaf 1 januari 2017 is er een aantal nieuwe maatregelen van kracht.

Vanaf 1 januari 2017 betalen werkgevers altijd het volledige minimumloon. Alle constructies zijn verboden waarbij een werkgever minder dan het hele minimumloon betaalt. Een werkgever mag bijvoorbeeld geen maaltijdkosten of verzekeringspremies inhouden op het loon.

Op het minimumloon mogen alleen volgens de wet verplichte of toegestane bedragen, zoals belastingen en premies, worden ingehouden. Inhoudingen op kosten voor huisvesting zijn mogelijk tot maximaal 25% van het minimumloon. De werknemer moet hiervoor wel een schriftelijke volmacht geven aan de werkgever.

Zoeken