Huidige pensioenstelsel wordt vervangen

Op termijn zal het huidige pensioenstelsel worden vervangen door een aangepast collectief of individueel stelsel. Het kabinet is namelijk van mening dat het huidige pensioenstelsel niet houdbaar is. Daarom heeft het enige tijd geleden de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd om een advies uit te brengen over de hervorming van het pensioenstelsel. De SER, waarin sociale partners vertegenwoordigd zijn, kwam met twee opties:

1. Persoonlijke pensioenpot
In geval van een persoonlijke pensioenpot bouwt ieder voor zich zijn eigen pensioen op. De persoon in kwestie ziet exact hoeveel hij of zij aan pensioenvermogen opbouwt.

2. Collectieve pensioenpot
Bij een collectieve pensioenpot worden geen beloftes meer gedaan over de hoogte van het pensioen. Wanneer het goed gaat met het pensioenfonds, gaan de pensioenen omhoog. Gaat het minder, dan wordt er gekort.

Het Centraal Plan Bureau is sceptisch over het individuele stelsel. Sociale partners trachten volgend voorjaar tot overeenstemming te komen met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel. Er zijn immers verkiezingen in maart. Daarna kan tijdens de kabinetsformatie direct de vormgeving van het pensioenstelsel worden meegenomen.

Zoeken