“Flexwet moet verdwijnen”

Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt na de verkiezingen de regel dat werknemers na twee jaar een vast contract moeten krijgen. Met uitzondering van de SP en PvdA gelooft niemand meer in de zogenoemde flexwet. Sinds de invoering van de flexwet zijn er namelijk zes keer meer flexcontracten bij gekomen dan banen.

Medewerkers krijgen sinds de intreding van de flexwet sneller de bons en er worden andere tijdelijke medewerkers op hun functies gezet. De steun voor de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van Asscher is afgenomen. Veel partijen willen daarom opnieuw het mes zetten in het ontslagrecht en de regels over vaste contracten wijzigen. Zo gaan geluiden op om mensen een vijfjarig contract te geven. Medewerkers kunnen dan toch een hypotheek krijgen. Daarnaast wil de VVD dat werknemers na ontslag korter ww krijgen, zodat ze sneller een baan vinden.

Zoeken