Wetsvoorstel voor uitbreiding kraamverlof partners

In de Troonrede van 2015 en de Rijksbegroting van het Ministerie van Sociale Zaken voor het jaar 2016 werd de uitbreiding van het betaald kraamverlof aangekondigd. Een langer kraamverlof moet de band tussen de partner van de ouder en het kind versterken.

Op dit moment hebben partners recht op twee dagen betaald kraamverlof op basis van de Wet arbeid en zorg. Hier is in 2014 drie dagen Ouderschapsverlof bij gekomen. Afhankelijk van de cao kan dit verlof betaald of onbetaald zijn. De roep voor een ruimere regeling wordt vanuit de samenleving echter steeds groter. Niet voor niets heeft de SER in oktober een aanbeveling gedaan om de opname en optimalisatie van het verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind verder te onderzoeken.

Vijf dagen betaald kraamverlof moet mogelijk worden vanaf 2019, aldus de regering. Hiertoe is onlangs dan ook een wetsvoorstel voor ingediend. Niet alleen gaat er een positief effect uit op de verdeling van arbeids- en zorgtaken binnen het gezin dankzij een ruimer kraamverlof voor partners, ook raakt de partner meer betrokken bij de opvoeding van het kind.

Zoeken