Wijziging Ontslagregeling door afschaffing VAR

De Ontslagregeling die UWV bij de beoordeling van ontslagaanvragen hanteert, is gewijzigd. De wijziging is gerelateerd aan het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Een werknemer kan namelijk door een werkgever worden ontslagen. Vervolgens kan de werkgever het werk aan een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) uitbesteden.

Er moet hierbij wel sprake zijn van een echte zzp’er en geen schijnzelfstandige. Hiertoe zijn regels vastgelegd in de Ontslagregeling. Vanaf 1 mei 2016 is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Hiermee is de VAR vervallen en zijn er wijzigingen aangebracht in de Ontslagregeling. Zo mag uitbesteed werk geen dienstverband zijn; de werkgever dient dit te bewijzen, bijvoorbeeld met behulp van jaarstukken die de opdrachtnemer voor de Belastingdienst maakt. Ook wanneer de opdrachtnemer in aanmerking komt voor fiscale zelfstandigenaftrek of meerder opdrachtgevers heeft, kan er sprake zijn van uitbesteed werk. Ook moet de zzp’er ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Als blijkt dat de werkgever een werknemer ontslaat, maar de werkzaamheden worden overgenomen door een zzp’er die dat in feite niet is, dan kan de werknemer binnen 26 weken na de opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst een beroep doen op de wederindiensttreding. In dat geval kan de werknemer de kantonrechter verzoeken de opzegging te vernietigen of de ontbinding te herstellen, maar ook een billijke vergoeding eisen.

Zoeken