Tweede Kamer akkoord met Arbowet-wijzigingen

Het kabinet wil het functioneren van de bedrijfsgezondheidszorg voor zowel werknemers als werkgevers verbeteren. Daarom heeft het een wetsvoorstel gedaan voor wijziging van de Arbowet. De Tweede Kamer heeft hier inmiddels mee ingestemd, waardoor het voorstel nu voor behandeling naar de Eerste Kamer gaat. Mocht deze ermee instemmen, dan treedt de wet waarschijnlijk in 2017 in werking.

Onderdelen van het wetsvoorstel:

  • Als een werknemer twijfelt over de opinie van een bedrijfsarts, dan kan deze voortaan een second opinion bij een andere bedrijfsarts krijgen.
  • Werknemers krijgen het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken.
  • Werknemers en werkgevers die niet tevreden zijn over hun behandeling, kunnen gebruik maken van een onafhankelijke klachtenregeling.
  • De bedrijfsarts krijgt meer ruimte om adequate bedrijfsgezondheidszorg te leveren door een bezoek te brengen aan een werkplek.
  • Werkgevers worden verplicht om een contract af te sluiten met de arbodienst of bedrijfsarts waarin deze zaken zijn vastgelegd. Heeft een werkgever geen contract afgesloten? Dan kan de Inspectie SZW handhavend optreden.
  • De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker die een centrale rol heeft bij het zorgen voor goede werkomstandigheden en het werken aan duurzame inzetbaarheid.
Zoeken