Langer verlof voor partners bij geboorte kind

Onderzoek heeft aangetoond dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof nemen, veelal betrokkener zijn bij de opvoeding van het kind. Voortaan moeten partners van mensen die een kind hebben gekregen dan ook vijf dagen betaald verlof krijgen. Dit staat beschreven in een wetsvoorstel dat is aanvaard door de ministerraad.

Nu betreft het aantal op te nemen dagen nog twee. Met het voorstel moeten er geen financiële belemmeringen meer zijn om langer verlof op te nemen. Overigens wordt het kraamverlof bij het UWV via de werkgever aangevraagd. De aanvragen dienen automatisch te worden verwerkt, om een vlotte en goede uitvoering te voorspoedigen. Bovendien zorgt een snelle afwikkeling voor lagere administratieve lasten. Het UWV dient de beschikking te krijgen over de benodigde persoonsgegevens.

Vanaf 1 januari 2019 kan de regeling worden uitgevoerd. Op dit moment hebben partners recht op twee dagen betaald kraamverlof en aansluitend drie dagen – veelal onbetaald – ouderschapsverlof. De ministerraad heeft ingestemd om het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State te sturen.

Zoeken