Geen quotum arbeidsgehandicapten in 2017

In 2017 hoeven werknemers niet meer verplicht een minimumaantal banen te creëren voor arbeidsgehandicapten, oftewel mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Uit de eerste officiële meting blijkt dat er in 2015 ruim 21.000 banen zijn gecreëerd. Daarmee is de doelstelling van minimaal 9.000 banen ruimschoots behaald en wordt de quotumregeling niet geactiveerd.

Om meer mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan de slag te krijgen, is in de wet vastgelegd dat werkgevers in de periode 2013 tot 2025 een minimumaantal banen beschikbaar moet stellen aan arbeidsbeperkten. Wanneer dit niet gebeurt, wordt de quotumregeling geactiveerd waarbij er voor elke niet ingevulde baan een boete van € 5000 kan worden opgelegd.

In het doelgroepsregister staan gegevens van alle werknemers die onder deze banenafspraak vallen. Vanaf nu kunnen bedrijven makkelijker opvragen welke werknemers in het doelgroepsregister staan. Dit doet een werkgever online via het werkgeversportaal van het UWV met behulp van het burgerservicenummer of het loonheffingennummer.

Zoeken