Geen kopie ID-bewijs van uitzendkrachten en opdrachtnemers

Organisaties mogen sinds de afschaffing van de VAR geen kopie meer maken van het identiteitsbewijs van uitzendkrachten en opdrachtnemers.

Bewaren van een kopie van een identiteitsbewijs mag alleen als er een wettelijke verplichting is. Bij een VAR moest altijd verplicht een kopie van het identiteitsbewijs zitten. Doordat de VAR is komen te vervallen is ook de bewaarplicht niet meer van kracht. Daardoor mag een organisatie geen kopietje meer opvragen of maken van het identiteitsbewijs van opdrachtnemers.

In geval van uitzendkrachten is er geen sprake van dienstbetrekking in een organisatie waardoor er ook geen sprake is van bewaarplicht. Er mogen wel persoonlijke gegevens worden opgevraagd om de identiteit aan te tonen. Deze gegevens, zoals adres, nationaliteit en specificaties van gewerkte uren, kunnen in de administratie worden opgenomen.

Zoeken