Digitaal ontslag aanvragen voor langdurig ongeschikten

Werkgevers kunnen sinds kort bij het UWV digitaal ontslag aanvragen voor langdurig arbeidsongeschikten. Een en ander wordt mogelijk gemaakt via het werkgeversportaal van het UWV. Dit jaar worden ook het ‘Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen’-formulier en de overige ontslagformulieren gedigitaliseerd. Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt arbeidsongeschiktheid die langer dan twee jaar duurt verstaan.Is een werknemer minder dan twee jaar ziek, dan kan deze niet ontslagen worden vanwege een opzegverbod. De werkgever kan na de twee jaar een ontslagvergunning indienen bij het UWV. De werkgever zal daarbij aannemelijk moeten maken dat de werknemer niet binnen 26 weken zal herstellen. Ook moet het duidelijk zijn dat er geen aangepaste of andere passende functie, bijvoorbeeld mogelijk gemaakt middels scholing, binnen de organisatie beschikbaar is.

Zoeken