D66 wil drie maanden vaderschapsverlof

D66 wil dat iedere nieuwe vader standaard drie maanden ouderschapsverlof krijgt. De partij meent dat verlenging van het vaderschapsverlof zowel vaders als moeders en kinderen goed doen, evenals een belangrijke stimulans voor de economie is. Op dit moment is het vaderschapsverlof vijf dagen. Voorheen was dit twee dagen.

Volgens D66 zorgt ruimer vaderschapsverlof ervoor dat de kans van vrouwen op de arbeidsmarkt vergroot wordt, omdat er minder verschil zit in de verlofduur voor beide ouders. De partij wil dat het vaderschapsverlof wordt opgenomen gedurende de eerste zes maanden na de geboorte van het betreffende kind. Overigens verwacht het CPB niet dat alle vaders gebruik zullen maken van het vaderschapsverlof. Zo neemt in Zweden 60 procent van de vaders vaderschapsverlof op.

Ook zogenoemde meemoeders, ofwel vrouwelijke partners van vrouwen, zouden vaderschapsverlof op moeten kunnen nemen.Het CBS verwacht dat in Nederland tussen de 50 en 83 procent van de vaders verlof op zal nemen. Ervan uitgaande dat er gemiddeld 182.000 geboortes per jaar zijn, komt dat neer op ruim 127.000 vaders en meemoeders die jaarlijks op verlof gaan. Werkgevers zouden de kosten van het uitgebreide vaderschapsverlof kunnen moeten declareren bij de overheid.

Zoeken